Stipend

YWPA stipendiat distrikt 28 Helen Pörtner besøkte klubben 1.11.16

YWPA stipendiat distrikt 28 Helen Pörtner besøkte klubben 1.11.16

Helen Pörtner prosjekt til inntekt for Malala-fondet
Helen Pörtner prosjekt til inntekt for Malala-fondet
Linn Therese Sævik YWPA 2006
Linn Therese Sævik YWPA 2006
Linn Therese Sævik fikk YWPA-prisen i 2008
Linn Therese Sævik fikk YWPA-stipend i 2006
Linn Therese Sævik ble nominert i 2006 etter forslag fra avtroppende president Elsa-Karin Wollen i Ålesund og omegn zontaklubb. Linn Therese gikk helt til topps. Prisen blir her overrekt av presidenten i Zonta Norge, Elsa Karin til høyre i bildet.
Linn Therese Sævik ble nominert i 2006 etter forslag fra avtroppende president Elsa-Karin Wollen i Ålesund og omegn zontaklubb. Prisen blir her overrekt av daværende president i Zonta Norge Heddy Tangen Steffensen, Elsa Karin til høyre i bildet.

Som en del av arbeidet med å styrke kvinners stilling og muligheter, utdeler Zonta hvert år en rekke stipender og legater.

Young Women in Public Affairs, er et studiestipend for jenter mellom 16 og 19 år som viser gode lederegenskaper, og er interessert og engasjert i samfunnslivet.

Klubben fikk besøk av stipendiat Helen Pörtner, Mainz, Tyskland 1.11.16. Hun er tildelt YWPA-stipender fra zontaklubben i Mainz og fra Distrikt 28. Helen har vært initiativtager til foundraising prosjekt som utvekslingsstudent i Canada og i Mainz. En aktivitetskveld på skolen hennes innbrakte 50 000,-. Therese Sævik, Herøy ble tildelt YWPA-stipend fra Distrikt 13 for sitt samfunnsengasjement i 2006.

Zonta deler hvert år ut 32 stipender, hver på US$, 1.000, og hvis man får ett av disse er man med og kjemper om 10 internasjonale stipender på US$ 4.000. Til nå har Zonta delt ut 763 slike stipender til 661 unge kvinner fra 53 land, til sammen US$ 693.750. Dette har vært mulig pga. generøse donasjoner til Zonta Internasjonal Foundation.

Stipendet må søkes gjennom en zontaklubb. Er du interessert, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med søknadskjema og svarer gjerne på spørsmål. Navn på stipendiater fra D13 her

mer

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får 10 000 kroner i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 5000 US dollar hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål.

Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. I 2007 fikk 35 kvinner fra 16 land tildel stipend. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.