Velkommen til Ålesund og omegn zontaklubb

Nyheter

Presidentens møte 29.5.24

Fra venstre: Opptak av nytt medlem Karen-Helen Blindheim. Tidligere sekretær gjennom flere perioder, Laila Nyland takker av, kasserer Ragnhild Herje Johannessen, president Wenche Gjøsund, nestleder/sekretær Grethe Sunde.

Les mer

Møteaktiviteter for Zonta Norge, med klubber og komiteer kommende år

    26. oktober ZN styret/klubbpresidenter. 27. november  ZN styret og Informasjon/organisasjonskomiteen. 18. april 2024 ZN styret/klubbpresidenter. 6. mai 2024 ZN styret og Informasjon/organisasjonskomiteen.  

Les mer

Ledermøte i februar 2024

1.februar 2024 kl. 18.00 blir det et digitalt Ledermøte på Teams. Det betyr at alle medlemmer er velkomne til å delta. Invitasjon kommer.

Les mer SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER

Globale initiativer

VI VIL GJØRE EN SLUTT PÅ BARNEBRUDER

Nesten 650 millioner kvinner i live i dag blir gift innen man fyller 18.

VI SIER NEI TIL VOLD MOT KVINNER OG JENTER

Omkring 2 av 3 kvinner har opplevd fysisk og/eller seksuell vold fra en partner.

VI VIL HØYNE KVINNERS UTDANNELSESNIVÅ

Ved hvert ekstra år i barneskolen stiger jentenes eventuelle lønn med 10-20 prosent.

Zonta Ålesund